Home » باشگاه خبر ورزشی » آخرین تمرین ملی پوشان پیش از پرواز به مالزی

آخرین تمرین ملی پوشان پیش از پرواز به مالزی

آخرین تمرین ملی پوشان پیش از پرواز به مالزی
آخرین تمرین تیم ملی در تهران، امروز و از ساعت ١٥:٣٠ در کمپ تیم های ملی برگزار شد.

آخرین تمرین ملی پوشان پیش از پرواز به مالزی

آخرین تمرین تیم ملی در تهران، امروز و از ساعت ١٥:٣٠ در کمپ تیم های ملی برگزار شد.
آخرین تمرین ملی پوشان پیش از پرواز به مالزی

دانلود ایمو برای گوشی

About