Home » باشگاه خبر ورزشی » آخرین پچ‌پچ های کی‌روش قبل از بازی آخر

آخرین پچ‌پچ های کی‌روش قبل از بازی آخر

آخرین پچ‌پچ های کی‌روش قبل از بازی آخر
کارلوس کی‎روش در آخرین تمرین تیم ملی در تهران، هرگاه که لازم می دانست با دستیاران خود به صحبت می‏‎پرداخت.

آخرین پچ‌پچ های کی‌روش قبل از بازی آخر

کارلوس کی‎روش در آخرین تمرین تیم ملی در تهران، هرگاه که لازم می دانست با دستیاران خود به صحبت می‏‎پرداخت.
آخرین پچ‌پچ های کی‌روش قبل از بازی آخر

دانلود shareit

About