Home » عکس های ورزشی » آزمون دومین بازیکن برتر جدال با بایرن(عکس)

آزمون دومین بازیکن برتر جدال با بایرن(عکس)

آزمون دومین بازیکن برتر جدال با بایرن(عکس)
با وجود گلزنی به بایرن مونیخ طرفداران روستوف مهاجم ایرانی خود را دومین بازیکن برتر جدال با باواریایی ها انتخاب کردند.

آزمون دومین بازیکن برتر جدال با بایرن(عکس)

با وجود گلزنی به بایرن مونیخ طرفداران روستوف مهاجم ایرانی خود را دومین بازیکن برتر جدال با باواریایی ها انتخاب کردند.
آزمون دومین بازیکن برتر جدال با بایرن(عکس)

About