Home » باشگاه خبر ورزشی » آلگری: حالا از دوران کاپلو دشوارتر است

آلگری: حالا از دوران کاپلو دشوارتر است

آلگری: حالا از دوران کاپلو دشوارتر است
ماکسی آلگری، سرمربی ایتالیایی یوونتوس از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد اما تاکید کرد که این تیم باید بهتر از موقعیت ها استفاده کند.

آلگری: حالا از دوران کاپلو دشوارتر است

ماکسی آلگری، سرمربی ایتالیایی یوونتوس از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد اما تاکید کرد که این تیم باید بهتر از موقعیت ها استفاده کند.
آلگری: حالا از دوران کاپلو دشوارتر است

دانلود بیتالک

About