Home » باشگاه خبر ورزشی » آمار خیره کننده ایکر کاسیاس در پورتو

آمار خیره کننده ایکر کاسیاس در پورتو

آمار خیره کننده ایکر کاسیاس در پورتو
به نظر می رسد علیرغم شرایط نه چندان خوب پرتو در لیگ پرتغال، ایکر کاسیاس دوران درخشانی را در این تیم سپری می کند.

آمار خیره کننده ایکر کاسیاس در پورتو

به نظر می رسد علیرغم شرایط نه چندان خوب پرتو در لیگ پرتغال، ایکر کاسیاس دوران درخشانی را در این تیم سپری می کند.
آمار خیره کننده ایکر کاسیاس در پورتو

About