احتمال برگزاری بازی دوستانه تیم ملی ایران با برزیل

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان از گفته سفیر کشور برزیل مبنی بر احتمال بازی دوستانه ایران و این کشور خبر داد. …

احتمال برگزاری بازی دوستانه تیم ملی ایران با برزیل

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان از گفته سفیر کشور برزیل مبنی بر احتمال بازی دوستانه ایران و این کشور خبر داد. …

(image)
احتمال برگزاری بازی دوستانه تیم ملی ایران با برزیل