Home » عکس های ورزشی » از بین رفتن تبلیغ پیراهن رئال زیر باران(عکس)

از بین رفتن تبلیغ پیراهن رئال زیر باران(عکس)

از بین رفتن تبلیغ پیراهن رئال زیر باران(عکس)
رئال مادرید امروز با پیراهنی ویژه و ساخته شده از بطری های پلاستیکی جمع آوری شده از اقیانوس مقابل خیخون به میدان رفت.

از بین رفتن تبلیغ پیراهن رئال زیر باران(عکس)

رئال مادرید امروز با پیراهنی ویژه و ساخته شده از بطری های پلاستیکی جمع آوری شده از اقیانوس مقابل خیخون به میدان رفت.
از بین رفتن تبلیغ پیراهن رئال زیر باران(عکس)

About