Home » باشگاه خبر ورزشی » استقلال تاریخ بازی برابر صبا را می پذیرد؟

استقلال تاریخ بازی برابر صبا را می پذیرد؟

استقلال تاریخ بازی برابر صبا را می پذیرد؟
آبی پوشان پیش از این بارها اعلام کرده بودند که تنها در حضور بازیکنان ملی پوش خود در جام حذفی شرکت خواهند کرد.

استقلال تاریخ بازی برابر صبا را می پذیرد؟

آبی پوشان پیش از این بارها اعلام کرده بودند که تنها در حضور بازیکنان ملی پوش خود در جام حذفی شرکت خواهند کرد.
استقلال تاریخ بازی برابر صبا را می پذیرد؟

ارتقا اندروید

About