Home » باشگاه خبر ورزشی » استوریج: تمرینات کلوپ بسیار تاکتیکی است

استوریج: تمرینات کلوپ بسیار تاکتیکی است

استوریج: تمرینات کلوپ بسیار تاکتیکی است
دنیل استوریج، مهاجم لیورپول به تمجید از یورگن کلوپ پرداخت و جلسات تمرینی او را بسیار تاکتیکی خواند.

استوریج: تمرینات کلوپ بسیار تاکتیکی است

دنیل استوریج، مهاجم لیورپول به تمجید از یورگن کلوپ پرداخت و جلسات تمرینی او را بسیار تاکتیکی خواند.
استوریج: تمرینات کلوپ بسیار تاکتیکی است

دانلود ایمو برای گوشی

About