Home » باشگاه خبر ورزشی » اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار

خبرآنلاین: سرانجام یورگن کلوب با سئوالی درباره خرید ستاره ایرانی مواجه شد و آن را رد نکرد. احسان خراسانی:یکی دو ماهی هست که با درخشش سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا بحث احتمال انتقالش به لیورپول انگلستان قوت گرفته …

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار

خبرآنلاین: سرانجام یورگن کلوب با سئوالی درباره خرید ستاره ایرانی مواجه شد و آن را رد نکرد. احسان خراسانی:یکی دو ماهی هست که با درخشش سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا بحث احتمال انتقالش به لیورپول انگلستان قوت گرفته …

(image)
اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار

About