اعتراض عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا

خبرگزاری تسنیم: فدراسیون فوتبال عربستان به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر لغو بازی در زمین های بی طرف اعتراض می کند. …

اعتراض عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا

خبرگزاری تسنیم: فدراسیون فوتبال عربستان به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر لغو بازی در زمین های بی طرف اعتراض می کند. …

(image)
اعتراض عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا