Home » اخبار جام باشگاه ها » اقدام زیبای باشگاه‌های برزیل در کمک به چاپه‌کوئنزه

اقدام زیبای باشگاه‌های برزیل در کمک به چاپه‌کوئنزه

اقدام زیبای باشگاه‌های برزیل در کمک به چاپه‌کوئنزه
باشگاه های بزرگ برزیلی تصمیم گرفتند تا برای حضور دوباره چاپه کوئنزه در سطح اول فوتبال، به این تیم کمک کنند.

اقدام زیبای باشگاه‌های برزیل در کمک به چاپه‌کوئنزه

باشگاه های بزرگ برزیلی تصمیم گرفتند تا برای حضور دوباره چاپه کوئنزه در سطح اول فوتبال، به این تیم کمک کنند.
اقدام زیبای باشگاه‌های برزیل در کمک به چاپه‌کوئنزه

About