Home » باشگاه خبر ورزشی » اهداف زمستانی چلسی مشخص شدند

اهداف زمستانی چلسی مشخص شدند

اهداف زمستانی چلسی مشخص شدند
آتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی قصد دارد تا در زمستان امسال، ترکیب تیم خود را تقویت کند.

اهداف زمستانی چلسی مشخص شدند

آتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی قصد دارد تا در زمستان امسال، ترکیب تیم خود را تقویت کند.
اهداف زمستانی چلسی مشخص شدند

About