Home » باشگاه خبر ورزشی » اولین شکست خادم الشریعه در مسابقات گرند پری

اولین شکست خادم الشریعه در مسابقات گرند پری

اولین شکست خادم الشریعه در مسابقات گرند پری

خادم الشریعه در رقابت های گرند پری شطرنج برابر نفر دوم شطرنج زنان متحمل شکست شد.

اولین شکست خادم الشریعه در مسابقات گرند پری

خادم الشریعه در رقابت های گرند پری شطرنج برابر نفر دوم شطرنج زنان متحمل شکست شد.

(image)
اولین شکست خادم الشریعه در مسابقات گرند پری

About