Home » باشگاه خبر ورزشی » ایران‌قهرمان‌شطرنج‌برق‌آسای زیر14سال آسیاشد

ایران‌قهرمان‌شطرنج‌برق‌آسای زیر14سال آسیاشد

ایران‌قهرمان‌شطرنج‌برق‌آسای زیر14سال آسیاشد
تیم ملی شطرنج کشورمان موفق شد با کسب 15 امتیاز به عنوان ارزشمند قهرمانی رقابتهای برق آسای تیمی زیر 14 سال آسیا دست پیدا کند.

ایران‌قهرمان‌شطرنج‌برق‌آسای زیر14سال آسیاشد

تیم ملی شطرنج کشورمان موفق شد با کسب 15 امتیاز به عنوان ارزشمند قهرمانی رقابتهای برق آسای تیمی زیر 14 سال آسیا دست پیدا کند.
ایران‌قهرمان‌شطرنج‌برق‌آسای زیر14سال آسیاشد

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

About