ایران قهرمان آسیا در رقابتهای کونگ فو توآی بانوان این قاره شد

مشهد- ایرنا- تیم ملی کونگ فو توآی بانوان ایران در بخش انفرادی و تیمی، قهرمان مسابقات آسیایی این رشته شد.

ایران قهرمان آسیا در رقابتهای کونگ فو توآی بانوان این قاره شد

مشهد- ایرنا- تیم ملی کونگ فو توآی بانوان ایران در بخش انفرادی و تیمی، قهرمان مسابقات آسیایی این رشته شد.

(image)
ایران قهرمان آسیا در رقابتهای کونگ فو توآی بانوان این قاره شد