Home » باشگاه خبر ورزشی » بحران مصدومیت در اردوی استقلال/ هم کلاسی استیون جرارد متهم ردیف اول شد!

بحران مصدومیت در اردوی استقلال/ هم کلاسی استیون جرارد متهم ردیف اول شد!

بحران مصدومیت در اردوی استقلال/ هم کلاسی استیون جرارد متهم ردیف اول شد!
در ادامه سریال آسیب دیدگی مهره های کلیدی در اردوی استقلال این بار نوبت به وریا غفوری رسید تا برای مدتی طولانی از میادین دور باشد.

بحران مصدومیت در اردوی استقلال/ هم کلاسی استیون جرارد متهم ردیف اول شد!

در ادامه سریال آسیب دیدگی مهره های کلیدی در اردوی استقلال این بار نوبت به وریا غفوری رسید تا برای مدتی طولانی از میادین دور باشد.
بحران مصدومیت در اردوی استقلال/ هم کلاسی استیون جرارد متهم ردیف اول شد!

واتساپ جی بی

About