Home » باشگاه خبر ورزشی » برانکو و طاهرى در مراسم تشییع پورحیدرى

برانکو و طاهرى در مراسم تشییع پورحیدرى

برانکو و طاهرى در مراسم تشییع پورحیدرى
سرپرست پرسپولیس که امروز تیمش راهى اردوى دبى خواهد شد، با حضور در مراسم تشییع پورحیدرى به خانواده اش تسلى داد.

برانکو و طاهرى در مراسم تشییع پورحیدرى

سرپرست پرسپولیس که امروز تیمش راهى اردوى دبى خواهد شد، با حضور در مراسم تشییع پورحیدرى به خانواده اش تسلى داد.
برانکو و طاهرى در مراسم تشییع پورحیدرى

About