Home » باشگاه خبر ورزشی » برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد

برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد

برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد
کاروان تیم تراکتور سازی صبح امروز تبریز را به مقصد جزیره کیش ترک کرد.

برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد

کاروان تیم تراکتور سازی صبح امروز تبریز را به مقصد جزیره کیش ترک کرد.
برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد

دانلود ایمو برای گوشی

About