برای بهداد که باید یاد بگیرد سعید عبدولی نباشد!

خبرآنلاین: بهداد سلیمی خیلی احساسی بعد از اتفاقات مسابقات جهانی گفت دیگر وزنه نمی زند. سعید عبدولی را که همگی خوب می شناسید …

برای بهداد که باید یاد بگیرد سعید عبدولی نباشد!

خبرآنلاین: بهداد سلیمی خیلی احساسی بعد از اتفاقات مسابقات جهانی گفت دیگر وزنه نمی زند. سعید عبدولی را که همگی خوب می شناسید …

(image)
برای بهداد که باید یاد بگیرد سعید عبدولی نباشد!