Home » اخبار ورزشی زنان » بعد از رد شایعه حضور در وزارت؛/ رخت وزارت ورزش بر تن داورزنی می‌نشیند؟

بعد از رد شایعه حضور در وزارت؛/ رخت وزارت ورزش بر تن داورزنی می‌نشیند؟

بعد از رد شایعه حضور در وزارت؛/ رخت وزارت ورزش بر تن داورزنی می‌نشیند؟
رییس فدراسیون والیبال که موضوع حضورش در وزارت ورزش به عنوان یکی از معاونین نزدیک به سلطانی فر مطرح است، شب گذشته در حضور وزیر این مساله را یک شایعه دانست.

بعد از رد شایعه حضور در وزارت؛/ رخت وزارت ورزش بر تن داورزنی می‌نشیند؟

رییس فدراسیون والیبال که موضوع حضورش در وزارت ورزش به عنوان یکی از معاونین نزدیک به سلطانی فر مطرح است، شب گذشته در حضور وزیر این مساله را یک شایعه دانست.
بعد از رد شایعه حضور در وزارت؛/ رخت وزارت ورزش بر تن داورزنی می‌نشیند؟

About