Home » باشگاه خبر ورزشی » به دلیل پیراهن های آستین کوتاه !/ عذرخواهی کامرانی فر از داوران لیگ

به دلیل پیراهن های آستین کوتاه !/ عذرخواهی کامرانی فر از داوران لیگ

به دلیل پیراهن های آستین کوتاه !/ عذرخواهی کامرانی فر از داوران لیگ
رییس دپارتمان داوری از داوران فوتبال عذرخواهی کرد .

به دلیل پیراهن های آستین کوتاه !/ عذرخواهی کامرانی فر از داوران لیگ

رییس دپارتمان داوری از داوران فوتبال عذرخواهی کرد .
به دلیل پیراهن های آستین کوتاه !/ عذرخواهی کامرانی فر از داوران لیگ

About