Home » باشگاه خبر ورزشی » به هیچ وجه از بازیکنانی که نیامدند ناراحت نیستم/ فکری باز هم تهدید به استعفا کرد

به هیچ وجه از بازیکنانی که نیامدند ناراحت نیستم/ فکری باز هم تهدید به استعفا کرد

به هیچ وجه از بازیکنانی که نیامدند ناراحت نیستم/ فکری باز هم تهدید به استعفا کرد
تیم نساجی که امسال با وجود همه مشکلات با نتایج خوب در لیگ دسته اول شرایط نسبتا مناسبی در جدول دارد با مشکلات شدیدی دست و پنجه نرم می کند. 

به هیچ وجه از بازیکنانی که نیامدند ناراحت نیستم/ فکری باز هم تهدید به استعفا کرد

تیم نساجی که امسال با وجود همه مشکلات با نتایج خوب در لیگ دسته اول شرایط نسبتا مناسبی در جدول دارد با مشکلات شدیدی دست و پنجه نرم می کند. 
به هیچ وجه از بازیکنانی که نیامدند ناراحت نیستم/ فکری باز هم تهدید به استعفا کرد

About