Home » باشگاه خبر ورزشی » بولت: امیدوارم مورینیو با من تماس بگیرد!

بولت: امیدوارم مورینیو با من تماس بگیرد!

بولت: امیدوارم مورینیو با من تماس بگیرد!
اوسین بولت، دونده مشهور و صاحب نام جامائیکایی با حالتی طنز ابراز امیدواری کرد مورینیو برای بازی کردن در منچستر از او دعوت کند.

بولت: امیدوارم مورینیو با من تماس بگیرد!

اوسین بولت، دونده مشهور و صاحب نام جامائیکایی با حالتی طنز ابراز امیدواری کرد مورینیو برای بازی کردن در منچستر از او دعوت کند.
بولت: امیدوارم مورینیو با من تماس بگیرد!

About