Home » باشگاه خبر ورزشی » تاج: کفاشیان باید در AFC برای ایران تلاش کند

تاج: کفاشیان باید در AFC برای ایران تلاش کند

تاج: کفاشیان باید در AFC برای ایران تلاش کند
رییس فدراسیون فوتبال گفت: درخصوص اعتراض ما به AFC و پست کفاشیان در این نهاد باید بگویم که توقع ما از کفاشیان ادامه همان موضعی است که فدراسیون داشته ‌است.

تاج: کفاشیان باید در AFC برای ایران تلاش کند

رییس فدراسیون فوتبال گفت: درخصوص اعتراض ما به AFC و پست کفاشیان در این نهاد باید بگویم که توقع ما از کفاشیان ادامه همان موضعی است که فدراسیون داشته ‌است.
تاج: کفاشیان باید در AFC برای ایران تلاش کند

About