ترکیب احتمالی تراکتورسازی مقابل پرسپولیس

یحیی گل محمدی به احتمال فراوان تیمش را با همان ترکیب بازی گذشته مقابل استقلال خوزستان مقابل پرسپولیس به میدان می فرستد.

ترکیب احتمالی تراکتورسازی مقابل پرسپولیس

یحیی گل محمدی به احتمال فراوان تیمش را با همان ترکیب بازی گذشته مقابل استقلال خوزستان مقابل پرسپولیس به میدان می فرستد.

(image)
ترکیب احتمالی تراکتورسازی مقابل پرسپولیس