Home » باشگاه خبر ورزشی » ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام

ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام

ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام
دو تیم آرسنال و تاتنهام تا دقایقی دیگر در ورزشگاه امیریتس شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام

دو تیم آرسنال و تاتنهام تا دقایقی دیگر در ورزشگاه امیریتس شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام

About