تشریح جزئیات مذاکره با مسئولان ریز اسپور از زبان گرشاسبی

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: در سفر به ترکیه به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم که محصول حمایت ها و تلاش های بسیاری است.

تشریح جزئیات مذاکره با مسئولان ریز اسپور از زبان گرشاسبی

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: در سفر به ترکیه به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم که محصول حمایت ها و تلاش های بسیاری است.

(image)
تشریح جزئیات مذاکره با مسئولان ریز اسپور از زبان گرشاسبی