توقف بارسلونا برابر هرکولس در کوپا دل ری
بارسلونا در دیدار رفت مرحله یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری در خانه هرکولس به تساوی 1-1 رضایت داد.

توقف بارسلونا برابر هرکولس در کوپا دل ری

بارسلونا در دیدار رفت مرحله یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری در خانه هرکولس به تساوی 1-1 رضایت داد.
توقف بارسلونا برابر هرکولس در کوپا دل ری