Home » باشگاه خبر ورزشی » تکرار رکورد منفی بایرن بعد از 12 سال

تکرار رکورد منفی بایرن بعد از 12 سال

تکرار رکورد منفی بایرن بعد از 12 سال
شکست امشب بایرن مونیخ مقابل روستوف، یک رکورد ضعیف را برای این تیم رقم زد.

تکرار رکورد منفی بایرن بعد از 12 سال

شکست امشب بایرن مونیخ مقابل روستوف، یک رکورد ضعیف را برای این تیم رقم زد.
تکرار رکورد منفی بایرن بعد از 12 سال

About