Home » اخبار جام باشگاه ها » تیم ملی باشگاهی تر از پرسپولیس !/ ملی‌پوشان 61روز با کی‌روش، 63روز با برانکو

تیم ملی باشگاهی تر از پرسپولیس !/ ملی‌پوشان 61روز با کی‌روش، 63روز با برانکو

تیم ملی باشگاهی تر از پرسپولیس !/ ملی‌پوشان 61روز با کی‌روش، 63روز با برانکو
نمایش پرسپولیس مقابل تیم خوب پیکان برای هواداران راضی کننده نبود . این مسئله ایست که طبعا بخشی از آن به حضور دائمی ملی پوشان پرسپولیس در اردوها مربوط می شود .

تیم ملی باشگاهی تر از پرسپولیس !/ ملی‌پوشان 61روز با کی‌روش، 63روز با برانکو

نمایش پرسپولیس مقابل تیم خوب پیکان برای هواداران راضی کننده نبود . این مسئله ایست که طبعا بخشی از آن به حضور دائمی ملی پوشان پرسپولیس در اردوها مربوط می شود .
تیم ملی باشگاهی تر از پرسپولیس !/ ملی‌پوشان 61روز با کی‌روش، 63روز با برانکو

About