Home » باشگاه خبر ورزشی » جان فرانکو زولا در مصاحبه با میرر:/ هازارد می تواند از مسی و رونالدو هم بهتر شود

جان فرانکو زولا در مصاحبه با میرر:/ هازارد می تواند از مسی و رونالدو هم بهتر شود

جان فرانکو زولا در مصاحبه با میرر:/ هازارد می تواند از مسی و رونالدو هم بهتر شود
جان فرانکو زولا، ستاره ایتالیای سابق چلسی، در مصاحبه جدید خود به تمجید ویژه از ادن هازارد پرداخت.

جان فرانکو زولا در مصاحبه با میرر:/ هازارد می تواند از مسی و رونالدو هم بهتر شود

جان فرانکو زولا، ستاره ایتالیای سابق چلسی، در مصاحبه جدید خود به تمجید ویژه از ادن هازارد پرداخت.
جان فرانکو زولا در مصاحبه با میرر:/ هازارد می تواند از مسی و رونالدو هم بهتر شود

About