Home » عکس های ورزشی » جایگزین دخسوس، جواب اعتماد کمالوند را داد/ ظهور دروازه بان دو متری در فوتبال ایران(عکس)

جایگزین دخسوس، جواب اعتماد کمالوند را داد/ ظهور دروازه بان دو متری در فوتبال ایران(عکس)

جایگزین دخسوس، جواب اعتماد کمالوند را داد/ ظهور دروازه بان دو متری در فوتبال ایران(عکس)
دروازه بان دوم تیم گسترش فولاد با عملکرد خوب مقابل استقلال توانست خودش را به فوتبال ایران معرفی کند.

جایگزین دخسوس، جواب اعتماد کمالوند را داد/ ظهور دروازه بان دو متری در فوتبال ایران(عکس)

دروازه بان دوم تیم گسترش فولاد با عملکرد خوب مقابل استقلال توانست خودش را به فوتبال ایران معرفی کند.
جایگزین دخسوس، جواب اعتماد کمالوند را داد/ ظهور دروازه بان دو متری در فوتبال ایران(عکس)

About