Home » باشگاه خبر ورزشی » جعفری: مدیران بعدی موضوع را پیگیری کردند/ شکایت لوپز از تراکتور به من ارتباطی ندارد

جعفری: مدیران بعدی موضوع را پیگیری کردند/ شکایت لوپز از تراکتور به من ارتباطی ندارد

جعفری: مدیران بعدی موضوع را پیگیری کردند/ شکایت لوپز از تراکتور به من ارتباطی ندارد
مدیرعامل سابق باشگاه تراکتورسازی مدعی است که شکایت فلاویو لوپز از این باشگاه ارتباطی به دوران مدیریت وی ندارد.

جعفری: مدیران بعدی موضوع را پیگیری کردند/ شکایت لوپز از تراکتور به من ارتباطی ندارد

مدیرعامل سابق باشگاه تراکتورسازی مدعی است که شکایت فلاویو لوپز از این باشگاه ارتباطی به دوران مدیریت وی ندارد.
جعفری: مدیران بعدی موضوع را پیگیری کردند/ شکایت لوپز از تراکتور به من ارتباطی ندارد

About