Home » اخبار ورزشی زنان » حاجیلو: برخی انگار به جشن آمده بودند/ معینی فقط زیراب پیشکسوتان را می‌زند!

حاجیلو: برخی انگار به جشن آمده بودند/ معینی فقط زیراب پیشکسوتان را می‌زند!

حاجیلو: برخی انگار به جشن آمده بودند/ معینی فقط زیراب پیشکسوتان را می‌زند!
پیشکسوت تیم استقلال نسبت به برخی ناملایماتی که نسبت به قدیمی‌های این باشگاه می‌شود، گلایه دارد. او از خیلی‌ها دلخور است؛ افرادی که باعث ایجاد نفاق میان خاک خورده ها می شوند.

حاجیلو: برخی انگار به جشن آمده بودند/ معینی فقط زیراب پیشکسوتان را می‌زند!

پیشکسوت تیم استقلال نسبت به برخی ناملایماتی که نسبت به قدیمی‌های این باشگاه می‌شود، گلایه دارد. او از خیلی‌ها دلخور است؛ افرادی که باعث ایجاد نفاق میان خاک خورده ها می شوند.
حاجیلو: برخی انگار به جشن آمده بودند/ معینی فقط زیراب پیشکسوتان را می‌زند!

نصب تلگرام فارسی

About