حاشیه سازی اماراتی ها قبل از بازی با استقلال

صفحات مجازی فوتبال امارات از نامه ی AFC به فدراسیون فوتبال خبر دادند و احتمال محرومیت کل فوتبال ایران را بالا دانستند .

حاشیه سازی اماراتی ها قبل از بازی با استقلال

صفحات مجازی فوتبال امارات از نامه ی AFC به فدراسیون فوتبال خبر دادند و احتمال محرومیت کل فوتبال ایران را بالا دانستند .

(image)
حاشیه سازی اماراتی ها قبل از بازی با استقلال