Home » باشگاه خبر ورزشی » حدادی‌فر دو ماه دیگر آماده می‌شود؛/ رجب‌زاده به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شد

حدادی‌فر دو ماه دیگر آماده می‌شود؛/ رجب‌زاده به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شد

حدادی‌فر دو ماه دیگر آماده می‌شود؛/ رجب‌زاده به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شد
کاپیتان و مدافع چپ تیم فوتبال ذوب آهن پس از طی دوران مصدومیت به تمرینات تیمشان اضافه شدند.

حدادی‌فر دو ماه دیگر آماده می‌شود؛/ رجب‌زاده به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شد

کاپیتان و مدافع چپ تیم فوتبال ذوب آهن پس از طی دوران مصدومیت به تمرینات تیمشان اضافه شدند.
حدادی‌فر دو ماه دیگر آماده می‌شود؛/ رجب‌زاده به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شد

oxin channel

About