Home » باشگاه خبر ورزشی » خامس در زمستان آبی پوش می شود؟

خامس در زمستان آبی پوش می شود؟

خامس در زمستان آبی پوش می شود؟
آنتونیو کونته قصد دارد برای ادامه روند فوق العاده خود در لیگ برتر، در زمستان دست به خریدهای گران قیمتی بزند.

خامس در زمستان آبی پوش می شود؟

آنتونیو کونته قصد دارد برای ادامه روند فوق العاده خود در لیگ برتر، در زمستان دست به خریدهای گران قیمتی بزند.
خامس در زمستان آبی پوش می شود؟

About