Home » باشگاه خبر ورزشی » دانش آموزان ایرانی، سنگ تمام گذاشتند/ تمرین پرسپولیس در دوبی با حال و هوای تهران

دانش آموزان ایرانی، سنگ تمام گذاشتند/ تمرین پرسپولیس در دوبی با حال و هوای تهران

دانش آموزان ایرانی، سنگ تمام گذاشتند/ تمرین پرسپولیس در دوبی با حال و هوای تهران
تیم فوتبال پرسپولیس سومین تمرین خود در اردوی امارات را در حضور حدود 300 دانش آموز ایرانی آغاز کرد که میهمان تیم بودند.

دانش آموزان ایرانی، سنگ تمام گذاشتند/ تمرین پرسپولیس در دوبی با حال و هوای تهران

تیم فوتبال پرسپولیس سومین تمرین خود در اردوی امارات را در حضور حدود 300 دانش آموز ایرانی آغاز کرد که میهمان تیم بودند.
دانش آموزان ایرانی، سنگ تمام گذاشتند/ تمرین پرسپولیس در دوبی با حال و هوای تهران

دانلود رایگان اینستاگرام

About