Home » باشگاه خبر ورزشی » دربی دوحه برای یاران پورعلی گنجی(گزارش تصویری)

دربی دوحه برای یاران پورعلی گنجی(گزارش تصویری)

دربی دوحه برای یاران پورعلی گنجی(گزارش تصویری)
السد قطر در حضور 90 دقیقه مرتضی پورعلی گنجی توانست تیم العربی را با نتیجه 3-2 شکست دهد.

دربی دوحه برای یاران پورعلی گنجی(گزارش تصویری)

السد قطر در حضور 90 دقیقه مرتضی پورعلی گنجی توانست تیم العربی را با نتیجه 3-2 شکست دهد.
دربی دوحه برای یاران پورعلی گنجی(گزارش تصویری)

About