Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با نشریه OLE/ ادعای عجیب مهاجم آرژانتینی در مورد برزیل

در مصاحبه با نشریه OLE/ ادعای عجیب مهاجم آرژانتینی در مورد برزیل

در مصاحبه با نشریه OLE/ ادعای عجیب مهاجم آرژانتینی در مورد برزیل
تیم های ملی برزیل و آرژانتین، بامداد جمعه از هفته یازدهم دور مقدماتی جام جهانی روسیه، در بلوهوریزنته به مصاف هم خواهند رفت.

در مصاحبه با نشریه OLE/ ادعای عجیب مهاجم آرژانتینی در مورد برزیل

تیم های ملی برزیل و آرژانتین، بامداد جمعه از هفته یازدهم دور مقدماتی جام جهانی روسیه، در بلوهوریزنته به مصاف هم خواهند رفت.
در مصاحبه با نشریه OLE/ ادعای عجیب مهاجم آرژانتینی در مورد برزیل

دانلود تلگرام

About