Home » باشگاه خبر ورزشی » رحمتی به دنبال سومین کلین‌شیت برابر گسترش

رحمتی به دنبال سومین کلین‌شیت برابر گسترش

رحمتی به دنبال سومین کلین‌شیت برابر گسترش
کاپیتان استقلال در بازی روز جمعه فرصت دارد که سومین کلین شیت خود برابر گسترش فولاد را به ثبت برساند. 

رحمتی به دنبال سومین کلین‌شیت برابر گسترش

کاپیتان استقلال در بازی روز جمعه فرصت دارد که سومین کلین شیت خود برابر گسترش فولاد را به ثبت برساند. 
رحمتی به دنبال سومین کلین‌شیت برابر گسترش

About