Home » باشگاه خبر ورزشی » رسمی: دروگبا از مونترئال ایمپکت جدا می‌شود

رسمی: دروگبا از مونترئال ایمپکت جدا می‌شود

رسمی: دروگبا از مونترئال ایمپکت جدا می‌شود
دیدیه دروگبا، مهاجم مونترئال ایمپکت به صورت رسمی از این تیم جدا شد.

رسمی: دروگبا از مونترئال ایمپکت جدا می‌شود

دیدیه دروگبا، مهاجم مونترئال ایمپکت به صورت رسمی از این تیم جدا شد.
رسمی: دروگبا از مونترئال ایمپکت جدا می‌شود

About