رسول خادم: بحث تعلیق کشتی ایران جدی است

رئیس فدراسیون کشتی می گوید بحث تعلیق کشتی ایران جدی است و کمیته بین المللی المپیک پیگیر آن شده است. به گزارش ایسنا، رسول خادم با تاکید بر اینکه بحث تعلیق کشتی ایران جدی است …


رسول خادم: بحث تعلیق کشتی ایران جدی است

رئیس فدراسیون کشتی می گوید بحث تعلیق کشتی ایران جدی است و کمیته بین المللی المپیک پیگیر آن شده است. به گزارش ایسنا، رسول خادم با تاکید بر اینکه بحث تعلیق کشتی ایران جدی است …

(image)
رسول خادم: بحث تعلیق کشتی ایران جدی است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Name *
Email *
Website