Home » عکس های ورزشی » رضاییان و نقش ویژه در پرسپولیس (عکس)

رضاییان و نقش ویژه در پرسپولیس (عکس)

رضاییان و نقش ویژه در پرسپولیس (عکس)
رامین رضاییان کم کم خود را به ترکیب اصلی پرسپولیس رسانده و در بازی تدارکاتی این تیم برابر تیم ملی دانشجویان نیز در نیمه اول به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفت.

رضاییان و نقش ویژه در پرسپولیس (عکس)

رامین رضاییان کم کم خود را به ترکیب اصلی پرسپولیس رسانده و در بازی تدارکاتی این تیم برابر تیم ملی دانشجویان نیز در نیمه اول به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفت.
رضاییان و نقش ویژه در پرسپولیس (عکس)

About