Home » باشگاه خبر ورزشی » رونالدو: از بازگشت به لیسبون خوشحالم

رونالدو: از بازگشت به لیسبون خوشحالم

رونالدو: از بازگشت به لیسبون خوشحالم
کریس رونالدو، ستاره پرتغالی رئال مادرید از بازگشت به شهر لیسبون و بازی در مقابل اسپورتینگ ابراز اضایت کرد.

رونالدو: از بازگشت به لیسبون خوشحالم

کریس رونالدو، ستاره پرتغالی رئال مادرید از بازگشت به شهر لیسبون و بازی در مقابل اسپورتینگ ابراز اضایت کرد.
رونالدو: از بازگشت به لیسبون خوشحالم

About