رونمایی از ترکیب استقلال تهران مقابل همنام خوزستانی

استقلال تهران در هفته هفدهم لیگ در ورزشگاه غدیر اهواز مقابل استقلال خوزستان قرار می گیرد.

رونمایی از ترکیب استقلال تهران مقابل همنام خوزستانی

استقلال تهران در هفته هفدهم لیگ در ورزشگاه غدیر اهواز مقابل استقلال خوزستان قرار می گیرد.

(image)
رونمایی از ترکیب استقلال تهران مقابل همنام خوزستانی