Home » باشگاه خبر ورزشی » رکورد عجیب ابراهیم زاده در لیگ ١

رکورد عجیب ابراهیم زاده در لیگ ١

رکورد عجیب ابراهیم زاده در لیگ ١
تساوی مس کرمان در برابر خونه به خونه در هفته چهاردهم رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور نهمین تساوی این تیم در فصل جاری بازی ها بود!

رکورد عجیب ابراهیم زاده در لیگ ١

تساوی مس کرمان در برابر خونه به خونه در هفته چهاردهم رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور نهمین تساوی این تیم در فصل جاری بازی ها بود!
رکورد عجیب ابراهیم زاده در لیگ ١

About