Home » باشگاه خبر ورزشی » زیدان به رکورد آنچلوتی رسید

زیدان به رکورد آنچلوتی رسید

زیدان به رکورد آنچلوتی رسید
رئال مادرید با پیروزی 2-1 امروز برابر خیخون توانست به رکورد 31 بازی متوالی بدون شکست دست یابد.

زیدان به رکورد آنچلوتی رسید

رئال مادرید با پیروزی 2-1 امروز برابر خیخون توانست به رکورد 31 بازی متوالی بدون شکست دست یابد.
زیدان به رکورد آنچلوتی رسید

About