Home » باشگاه خبر ورزشی » سرما در بازی تاثیرگذار بود؛/ سعیدی: فکر نکنم پنالتی درست بوده باشد

سرما در بازی تاثیرگذار بود؛/ سعیدی: فکر نکنم پنالتی درست بوده باشد

سرما در بازی تاثیرگذار بود؛/ سعیدی: فکر نکنم پنالتی درست بوده باشد
هافبک تیم فوتبال فولاد می گوید خطای او روی حسین فاضلی پناتی نبوده است.

سرما در بازی تاثیرگذار بود؛/ سعیدی: فکر نکنم پنالتی درست بوده باشد

هافبک تیم فوتبال فولاد می گوید خطای او روی حسین فاضلی پناتی نبوده است.
سرما در بازی تاثیرگذار بود؛/ سعیدی: فکر نکنم پنالتی درست بوده باشد

About